Дарения

Дарения за подпомагане на Фондация Сириус 2018 за проекта и за Духовен Център Сириус 2018, можете да направите на следната банкова сметка:
Банка ОББ
сметка №BG20UBBS80021040032540BIC (SWIFT): UBBSBGSF