Дарения

Дарения за подпомагане на Фондация Сириус 2018 за проекта и за Духовен Център Сириус 2018, можете да направите на следната банкова сметка:
Пощенска Банка
сметка BG78 BPBI 7940 1063 3929 02BIC (SWIFT): BPBIBGSF