Начало

Очаквайте скоро книгите на Издателска къща Сириус 2018

Фондацията е организация, която преследва следните цели: 1. Да подпомага лечебната педагогогика и социалната терапия като работи чрез диагностика, измерване и балансиране на аура и чакри, емоционално състояние, енергии; 2. Да подпомага и да си сътрудничи с други организации със сходни на Фондацията цели; 3. Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на хора с паранормални способности, деца с таланти и възрастни, желаещи да изучават рейки, медитация и други духовни учения; 4. Да съдейства за развитието и повишаване на възможностите на деца и възрастни с паранормални способности; 5. Да съдейства за повишаване на духовната култура на всички социални групи; 6. Да подпомага образованието, усъвършенстването и обучението на деца с таланти и да насърчава тяхното активно включване в развитието на общността; 7. Да осигурява психологическа подкрепа на хора от горните групи; 8. Да разработва програми за развитие на хора от горните целеви групи; 9. Да повишава информираността и активността на обществото във връзка с хората с паранормални способности; 10. Да осъществява дейности за постигането на други цели определени от Съвета на Фондацията, които не противоречат на целите и идентичността на Фондацията, изложени по-горе.

Банкова сметка за дарения за Фондация Сириус е l Банка ОББ, сметка №BG20UBBS80021040032540, BIC (SWIFT): UBBSBGSF

Изтеглете безплатно Aura of Free Aries / Аура Болгарии на Деян Колев
Aura of Free Aries - Версия на Английски (PDF)
Аура Болгарии - Версия на Руски (DOCX)

ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯ СИРИУС
ИДЕЛ Бъл(г)ария - изтегли pdf
Сириус Центрове - изтегли pdf

Изтеглете безплатно една от книгите на Деян Колев

Розата на щастието - I Част - изтегли

ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЖИВОТ В ТАНГ-РА - изтегли